Idioma:

Opció 1
⭐⭐⭐⭐⭐ (0 vots)
50%
Opció 2
⭐⭐⭐⭐⭐ (0 vots)
50%

Afegir opció   Eliminar última opció


📊 Tipus d'enquesta

Votar (màxim  Opcions)
Puntuar ( punts per opció)


⭐ Icona per als vots/punts

⬛
⬜
🔷️
⭐
⚽️
🧡
🍏
🚀
🔥
🌲



🎨 Tema

 
   



👀 Visibilitat




🔒 Restriccions de votació





🔑 Administrar enquesta

Els participants poden fer canvis
Cal contrasenya:


🏆 Finalitzar

Només manualment
Data:





Inici